top of page

DI全片幅系列

適合全片幅數碼單鏡反光機

Tamron Di系列鏡頭專為全片幅數碼單鏡反光機而設,同時適合APS-C片幅使用​

a032e.jpg
bottom of page