top of page
b023e.jpg

Di II APS-C系列

適合APS-C片幅數碼單鏡反光機

Tamron Di II系列鏡頭專為APS-C片幅數碼單鏡反光機而設,提供輕巧高質素的拍攝設計

bottom of page